VRAGEN

Vragen    R.M. Rilke
Ik vraag je geduld te hebben
Met alle onopgeloste vragen
In je hart,
En te proberen de vragen zelf lief te hebben.
Zoek niet naar antwoorden
Die niet gegeven kunnen worden.
Want antwoorden zijn het leven niet.
Het gaat er om te leven.
Leef de vragen.
Misschien leef je dan
Geleidelijk aan
Zonder het te merken
In de antwoorden.
 

'Wellicht zijn alle draken in ons leven uiteindelijk prinsessen

die er in angst en beven slechts naar haken,

ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft,

in diepste wezen niets anders dan iets dat onze liefde nodig heeft.'

- Rainer Maria Rilke

 
Gemaakt door Web-id, de vriendelijke professionals.