Gemeentepolitiek

GEMEENTERAAD

In 2009 was ik kandidaat voor de gemeenteraad in Venlo met als thema Hoofd met Hart verbinden. Ruim 180 mensen brachten hun stem uit op mij. Op 19 maart 2014 stond ik wederom op de kandidatenlijst van het CDA plaats 31. Mijn boodschap:: waar willen we heen als mens en als mensheid op onze aarde en dus ook in Venlo. Welke samenleving is het beste voor ons als mens. Kun je ongestraft familie en economie scheiden ? De mensen moeten zelf, dus vanuit de -eigen- basis, hun innnerlijk weten, hierop hun antwoord geven en kiezen: het gaat immers om het eigen leven, dat van de ouders, dat van de kinderen, dat van de kleinkinderen. Wat moet leidend zijn: economie, techniek of de mens ? Aarde, mens en gemeenschap zijn een eenheid. De maatschappij met zijn zakelijke belangen bepaalt in toenemende mate de waarden en de inrichting van onze samenleving en onze gemeenschap.

De gemeenschap van mensen wordt steeds meer bepaald door de overheersende waarden van de maatschappij (winst, materiele welvaart ed). De locale gemeenschap , verbondenheid, cultuur wordt hieraan opgeofferd. Dit gaat ten koste van zingeving aan het menselijk bestaan. De mens is immers meer dan een lichamelijk en materieel wezen.

De maatschappij doet dit grotendeels onbewust omdat zij anoniem functioneert; de doelen van de maatschappij zijn zakelijk en niet gericht op de menselijke ontwikkeling, hooguit de ontwikkeling van de mens in dienst van diezelfde maatschappij, zijn economische doelen. De mens draagt bij aan de groei van menselijke waarden, waardigheid en doet dat via ontwikkleing van bewustzijn en dus van bewustwording van de zin van zijn bestaan.Hierdoor ontstaat vrijheid om echt dat te kiezen waarvoor de mens en de mensheid bedoeld is.

Verbondenheid

Vanuit mijn traditie ben ik sterk verbonden met de gemeenschappen waar ik gewoond en geleefd heb, waar ik lief en leed heb gedeeld. Ook ben ik door mijn opvoeding verbonden met belangrijke (christelijke !) waarden. Deze waarden hebben voor mij een universeel karakter. Het zijn min of meer familiewaarden... hoe gaan we als mensen met elkaar om. Is er voldoende besef van en respect voor onze herkomst, onze Bron en onze Aarde, ons Huis en voor elkaar !

Politiek moet mensen…verbinden.. daar ga ik voor. Ik voeg daar aan toe:  de politiek moet ook naar het hart luisteren., niet alleen naar het hoofd. ..hoofd en hart zijn een Eenheid, zij zijn ten diepste verbonden met elkaar en dat moeten we waarmaken in het samenleven ! Vanuit mijn verbondenheid met mijn sociale en culturele traditie wil ik mijn bijdrage leveren aan het functioneren van de gemeente. Ik meen dat dat een gemeenteraad veel meer actief moet aangeven welke type samenleving we willen. Welke waarden willen we samen realiseren. We zullen ook onze eigen verantwoordelijkheid weer moeten gaan nemen voor ons aarde , voor ons klimaat. Dit betekent ook dat we zelfvoorzienend moeten zijn als het gaat om (locale en/of regionale) voedselvoorziening, energievoorziening maar ook afvalverwerking. We mogen dat niet afwentelen en doorschuiven naar toekomstige generaties en of andere werelddelen opzadelen met ons afval. Ook is een betaalbaar woningaanbod met tuin erg belangrijk voor ons besef van de eigen verantwoordelijkheid om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Het opdelen van deze zaken leidt tot vervreemding van het leven op aarde. Het zou normaal moeten zijn dat de zorg voor moeder aarde centraal staat in alle beleid: schone lucht, schoon voedsel aarde, schoon water,

 

 

 

 

 

 

 
Gemaakt door Web-id, de vriendelijke professionals.