5 mei gedichtenwedstrijd

Gedichten over Vrijheid

Vrijheid...in jouw woorden...

Het Valuascollege in Venlo heeft dit jaar het thema Vrijheid behandeld in de lessen geschiedenis en Nederlands.

In de geschiedenisles is de lesbrief 4 en 5 mei als uitgangspunt genomen. De klassengesprekken kwamen aan de hand hiervan vanzelf op gang.

In de Nederlandse les kregen de leerlingen een les poëzie over het thema.

Deze combinatie is uitstekend bevallen. De deelname van de leerlingen aan het project “Vrijheid geef je door” was overweldigend. De leerlingen hebben ook met veel plezier en betrokkenheid gedichten gemaakt. Dit blijkt ook uit het hoge aantal van meer dan 55 ingezonden gedichten.

De drie betrokken docenten concluderen dat het Vrijheidsproject succesvol is geweest. Het zal komend jaar zeker worden herhaald. Het belang van stil staan bij het thema Vrijheid vinden zij erg belangrijk.

Het Comité VrijheidsVuur Venlo is het hier helemaal mee eens en vindt dat het thema “vrijheid – geef je door “ levend gehouden moet worden.

Enkele leerlingen zullen hun gedicht voordragen tijdens de bijeenkomst op zondag 4 mei om 10.00ur in de Jongerenkerk.

Toelichting

Vrijheid Wereldwijd…Vrijheid geef je door...

Vrijheid wereldwijd is het landelijk meerjarenthema tot 2015 van het Nationaal Comité om richting te geven aan herdenken, vieren en herinneren op 5 mei. Elk jaar wordt ook een jaarthema gekozen dat hierbij aansluit. De Tweede Wereldoorlog was een grootschalig conflict met wereldwijde schade en verlies. Hoe beleeft een mens zijn of haar dagelijkse (on)vrijheid? Op straat, met vrienden, in de klas of bijvoorbeeld surfend op het internet? Door ‘dichtbij’ te beginnen, wordt geprobeerd oorlog en onvrijheid elders in de wereld, in het dagelijks bestaan, invoelbaar te maken.

 

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Voor 2014 is gekozen om het jaarthema en de slogan Vrijheid geef je door te blijven gebruiken. Het werken met hetzelfde thema versterkt namelijk de boodschap. Elk jaar word een verdiepende tekst aangeboden, die gebruikt kan worden om het thema een ander accent mee te geven dan voorgaande jaren. Dat is in 2014 een tekst met als onderwerp 'wederkerigheid'. Deze verdiepende tekst is in 2014 geschreven door de 5 mei-lezer van 2013 prof. E. Hirsch Ball

Wederkerigheid
Wederkerigheid in vrijheid gaat over elkaar de ruimte geven en die zelf ook krijgen. Op alle niveaus: tussen mensen, groepen mensen en soevereine staten. Europese landen maken deel uit van een gezamenlijke unie waarin deelnemers elkaar versterken door de zwakte van de ander te compenseren. Vrijheid manifesteert zich in de verhouding tot de ander. Zo is vrij zijn niet alleen een wettelijke toestand maar een product van mensen: de rechtsstaat is het kader, de invulling geven wij zelf.

Gedichtenwedstrijd Valuascollege: vrijheid geef je door !

Om de Venlose samenleving te betrekken bij het levend houden van het thema “vrijheid” resp. “vrijheid geef je door ” heeft het Comité in samenwerking met docenten van het Valuascollege de leerlingen weer uitgenodigd een gedicht te schrijven over ‘Vrijheid’.

 

Enkele gedichten worden voorgedragen op 4 mei 2014 tijdens de vrijheids-viering om 10.00uur in de Jongerenkerk

 

Nadere inlichtingen bij :

  • docent Arlette Coumans (acoumans@valuascollege.nl ) van het Valuascollege
  • Henk Linders (06-23877465) van het Comité Vrijheidsvuur Venlo 5 mei.

 

 

 
Gemaakt door Web-id, de vriendelijke professionals.