Lezing en presentatie dialoogtafel cnv senioren

Voor wie is deze bijeenkomst?

Recent gepensioneerde leden die graag bezig zijn met hun ontwikkeling, het op prijs stellen contact te houden met hun vakvereniging en elkaar willen ontmoeten. Haal inspiratie uit deze bijeenkomst en ontmoet gelijkgestemde gepensioneerde collega's. De netwerkbijeenkomsten voor de recent gepensioneerden van de sector Onderwijs zijn sinds najaar 2016 ook opengesteld voor de senioren van de sectoren Overheid, Publieke Diensten, Zorg & Welzijn.
Dialoogtafels.
Mensen krijgen in de huidige tijd enerzijds steeds meer informatie te verwerken via tv, reclame enz. Anderzijds is er voor mensen weinig gelegenheid om met medemensen in gesprek te gaan over persoonlijke ervaringen, misschien zelfs eigen emoties, dromen en wensen. De verwachting is dat de dialoog ertoe leidt om daadwerkelijk in actie te komen en meer verbinding te zoeken met medemensen, waardoor nieuwe initiatieven en contacten kunnen ontstaan. Mensen delen met elkaar dat wat hen persoonlijk echt bezig houdt betreffende een bepaald thema.
We gaan met elkaar in een kleine groep in gesprek aan de hand van een thema en zien waar we uitkomen. We hanteren vier stappen als leidraad voor het dialooggesprek:
1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen
4. Doen
Henk Linders is onze gespreksleider : Leven op aarde .. jouw/ons avontuur. .. dialoogtafel.

Programma
10.30 uur inloop met koffie en thee
10.45 uur opening en welkom
11.00 uur gastspreker: Henk Linders
12.00 uur maaltijd en tijd voor informeel contact
13.00 uur vervolg onderwerp
14.00 uur rayonflits
14.15 uur afsluiting en gelegenheid tot napraten

Datum: Donderdag 13 april 2017
Tijd: 10.30 - 14.30 uur
Locatie: De Vlonder, Florasingel 38, 6043 WD Roermond             

Welkom
Iedereen die gepensioneerd, geïnteresseerd en lid is van CNV Connectief, is van harte welkom. Neem gerust een collega en lid van CNV Connectief mee en kom gezellig samen en leer meer en krijg meer inzicht over interessante en inspirerende onderwerpen. 

zie ook www.nederlandindialoog.nl
en        www.dagvandedialoog.nl
 
 
 
Gemaakt door Web-id, de vriendelijke professionals.