MENS en mensheid : opdracht voor de politiek

*  Burgers zijn op de eerste plaats mensen, dat is de hoogste waarde !

Ø   Mensen zijn op aarde om mens te worden en mens te zijn
Ø   Geestelijke en materiële rijkdom, binnenkant en buitenkant, privé en  zakelijk, hoofd en hart zijn ten diepste met elkaar verbonden: een  Eenheid
Ø   De kunst van het samenleven moet geleerd worden. Draagvlak zit niet  in geschreven regels maar vooral in ongeschreven regels , waarden die  je samen deelt thuis, op school , op het werk, in instellingen en bedrijven
*   Politiek is er voor de mensen, om hun welzijn, groei te bevorderen
Ø   Politiek moet zelf ook hoofd met hart verbinden
Ø   Zorgen voor solidariteit, rechtvaardigheid, duurzaamheid, veiligheid
Ø   Ondernemerschap en creativiteit bevorderen
Ø   Kleinschaligheid naast grootschaligheid
Ø   Werk en economie dienstbaar maken aan menselijke groei en aan de menselijke maat/menselijk geluk
Ø   Voorzieningen eveneens dienstbaar maken aan mensen
*    Een leefbare aarde, een groene gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen met respect voor alle leven op aarde incl. dieren en planten.
*    Een gemeente, stad of dorp als herberg voor mensen ongeacht religie of herkomst
*    Maas ... mijn droom is een schone rivier. Er is een duidelijk verband tussen de helderheid en zuiverheid in de menselijke geest en de zuiverheid en helderheid van water en lucht.
 
De kunst van het samenleven: we zijn een beetje teveel los van "God", los van onze Bron, los van onze Natuur. We handelen te veel vanuit ons hoofd en te weinig vanuit ons hart, ons gevoel. Samen leven moet je leren, thuis, op school en op het werk en daarbij speelt het hart en het gevoel een belangrijk rol. Industrialisatie, technologie zijn (zeker in hun toepassing) vaak producten van het hoofd waarbij onvoldoende naar het hart van mensen is geluisterd en naar de waarden die onze samenleving zegt te willen nastreven. Belangrijke universele waarden zijn onvoldoende herkenbaar. In wezen wordt een gemeenschap daarmee verdeeld in individuen en eigenbelangen. Werk is verworden tot vooral inkomen of winst. De innerlijke verbinding met het werk gaat verloren. Het enge marktdenken overheerst. Ook de sociale component van de markt is verdwenen. De korte termijn en geldelijk gewin overheerst. Het Grote Verhaal o.a. uit de Bijbel is daarmee aan scherven ! 
In andere termen .. de mens is steeds meer een rationeel wezen (dit is ook gepropageerd door de Verlichting waar de Rede centraal werd gesteld!) geworden en nauwelijks nog een relationeel (sociaal) wezen.  Echter, de mens is ten diepste een bezield wezen. Van daaruit zijn we verbonden met elkaar, zijn we één'. 
De uitdaging is om de energie van de "liefde", van de onderlinge verbondenheid en geborgenheid in onze samenleving te benoemen en voelbaar te laten worden in onze samenlevingsstructuur,  in onze instituten, in onze stichtingen, onze verenigingen, onze bedrijven, onze organisaties enz . Liefde en verbondenheid mag niet verbannen worden naar het privédomein. De scheiding en spanning die we scheppen tussen prive en zakelijk en binnen het zakelijke bedreigt het samenleven, bedreigt onze toekomst. Het scheidt mensen en het maakt in de mens een kunstmatige scheiding tussen hoofd en hart !!. De Eenheid van de mens als mens zelf wordt ernstig verstoord. Deze innerlijke spanning in de mens zelf uit zich in gevoelens van vervreemding, gespletenheid, er niet bij betrokken voelen, eenzaamheid. Meer consumptie, meer therapeuten, meer evenementen, meer overheid, meer vakanties enz. heft deze (kunstmatige) spanning niet op! Mensen wordt wakker en kijk in je Hart ! Wat is echt belangrijk voor jou, je kinderen, kleinkinderen en het samenleven ! Praat er samen over !
 
Gemaakt door Web-id, de vriendelijke professionals.