Lezing sociale gezondheid

Lezing sociale gezondheid.  

Het begrip “ sociale gezondheid “  is een verfijning van de term gezondheid. We staan stil bij soorten gezondheid zoals lichamelijke, mentale/geestelijke, emotionele, sociale en spirituele gezondheid en natuurlijk de samenhang daartussen. Ook kijken we naar de wisselwerking tussen mens en samenleving, tussen individu en maatschappij. We  staan stil bij de eigen invloed op de eigen sociale gezondheid en op die van de  omgeving en zullen ook tips ontwikkelen/ontdekken vanuit de eigen ervaringen.

In eerste instantie heeft de mens geen invloed op zijn of haar sociale gezondheid. De mens wordt geboren in een bepaalde sociale omgeving, veelal die van het gezin.

De invloed van de sociale omgeving is groot en blijft ook aanwezig in de volgende fasen van het leven zoals de schooltijd. Tegelijk begint ook de eigen invloed en verantwoordelijkheid toe te nemen. Sociale contacten, relaties, verbindingen ontstaan en groeien vanuit de eigen levenssituatie.

De behoeften aan de verschillende soorten contact verschillen van mens tot mens en veranderen in de loop van het leven.

De eigen wereld wordt eerst groter maar zal vaak op het einde van het leven weer kleiner worden. De eigen beleving is daarbij belangrijk en is verbonden met de innerlijke kracht die elke mens van nature in zich heeft.

Het opmaken van de persoonlijke levensbalans, van de vruchten van het eigen leven wordt uitgediept en indien mogelijk met een oefening verlevendigd.

Deze lezing heb ik o.a. gehouden in Blerick en Someren.

 
Gemaakt door Web-id, de vriendelijke professionals.