HET GEHEIM VAN HET HART

HET GEHEIM VAN HET HART (Anselm Grun))
EEN VAN DE BEROEMDSTE uitspraken van Antoine de Saint-Exupéry, die veel mensen nog steeds raakt, staat in zijn parabel van De kleine prins, dat verhaal over de zoektocht van de mens naar geluk: ‘Adieu, zei de vos. Hier mijn geheim. Het is heel eenvoudig: je ziet alleen maar goed met je hart. Wat essentieel is, is voor de ogen onzichtbaar.'
De Duitse taal heeft voor de drie begrippen 'geloven', 'liefhebben' en 'loven' hetzelfde stamwoord: 'liob' = goed. Geloven betekent 'voor lief nemen', 'goedvinden'. Liefde is: het goede dat ik in de ander zie, goed behandelen. En loven betekent: het goede in iemand ook aanspreken en goed spreken over de ander en hem de ruimte geven om te groeien en zich te ontwikkelen.
De taal en wat daarin aan wijsheid is opgeslagen, congrueert met de ervaring van de vos uit De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry. Het hart ziet goed. En door goed te zien ontdekt het hart het goede in de ander. Wie een zwartkijker is, zal alleen maar het donkere in de ander waarnemen. Het lichte en heldere, het goede en milde zal hij over het hoofd zien. Alleen wanneer ik met mijn hart naar mijn buurman kijk, behandel ik hem rechtvaardig. Maar de voorwaarde is dat mijn hart goed is, dat ik geen destructieve gedachten in mijn hart toelaat. De man wiens hart een moordkuil is, kan ook niet goed kijken en kan het goede in de ander niet zien.
Wat essentieel is, is voor de ogen onzichtbaar. De ogen zien de oppervlakte. Ze nemen waar hoe de gelaatstrekken van de ander zijn. Ze zien de ergernis, de ontevredenheid, de geslotenheid, de hardheid, het verdriet en het leed. Het hart kijkt dieper. Het kijkt achter het gezicht van een mens. Het kijkt in zijn hart. En het ziet in het hart van ieder mens het verlangen om goed te zijn, om in vrede te leven met zichzelf en de wereld, het verlangen om zichzelf en zijn beschadigde leven aan God te laten zien, in God genezing te vinden en in harmonie te komen met zichzelf Wat essentieel is in een mens, is onzichtbaar. Maar ook de essentie van deze wereld is onzichtbaar.
Levenskunst is: met je hart zien. Alleen wanneer ik met mijn hart kijk, ontmoet ik in een bloem de schoonheid van haar schepper en in een boom mijn eigen verlangen om stevig geworteld te zijn in een diepere grond. Alleen dan ervaar ik zelfs bij het zien van een boom het verlangen om de persoon te worden die God in mij heeft bedoeld, en w op te bloeien dat anderen in mijn schaduw geborgenheid en in mijn nabijheid troost vinden.
Alleen het hart ziet in alles de sporen van die ultieme werkelijkheid en zekerheid, die mij vanuit het gelaat van ieder mens en vanuit iedere steen en iedere grasspriet aankijkt en tegen mij zegt: 'Jij bent geliefd. Liefde omringt jou in alles wat jij ziet.'
 
Gemaakt door Web-id, de vriendelijke professionals.